Reklamácia a vrátenie tovaru

Detailný popis procesu reklamácie alebo vrátenia tovaru nájdete v našich obchodných podmienkach. Mrzí nás, že z určitého dôvodu ste nutení tovar reklamovať alebo vracať. Sme Vám plne k dispozícii, aby sa prípad vyriešil v čo najkratšom termíne k obojstrannej spokojnosti.

Prvým krokom je čo najpodrobnejšie vyplniť nasledujúci formulár. Následne Vás kontaktujeme a budeme Vás informovať o ďalšom postupe. Používame službu Retino, vďaka ktorej budete mať proces reklamácie, vrátenia alebo výmeny pod kontrolou od samého začiatku až do konca.

Tovar, ktorý sa nezhoduje s Vašou objednávkou, či už farebne alebo akýmkoľvek iným spôsobom, prípadne je poškodený, vadný alebo nekompletný, neskladajte ani ho inak mechanicky neupravujte. Ak sa nedopatrením stalo, že Vám bola dodaná nekompletná objednávka (chýbajúci produkt, nesprávny produkt) alebo došlo k inej chybe, bezodkladne nás kontaktujte prostredníctvom elektronického formuláru a priložte potrebnú fotodokumentáciu. Vašemu prípadu sa budeme venovať v čo najkratšom možnom čase a situáciu riešiť.

Reklamácia a Vrátenie tovaru

 
Adresa pre vrátenie tovaru:
Wilsondo s. r. o.
Zemianska Dedina 75
027 43 Nižná