Bezpečný nákup

Nakúpte a zariaďujte svoju domácnosť bez obáv

Internetový obchod ja-a-matrac.sk spĺňa náročné kritériá pre elektronický obchod a je držiteľom certifikátu SAEC – Bezpečný nákup.

Zoznam certifikovaných obchodov nájdete tu.

bezpecny-nakup-detskapostel

"Certifikačné pravidlá stanovuje Slovenská asociácia pre elektronický obchod ako združenie právnických osôb a tuzemská autorita pre oblasť elektronického obchodu. Sú vytvorené na základe platných zákonov – najmä Smernice Európskeho parlamentu a Rady pre elektronický obchod, občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákona na ochranu spotrebiteľa a certifikačných pravidiel v krajinách EÚ. Certifikačné pravidlá vyžadujú poskytnúť zákazníkovi dostatok informácií potrebných pre rozhodnutie o nákupe a uskutočnenie bezpečného nákupu, ale súčasne nezaťažujú obchodníka nadbytočnými požiadavkami. Uplatňovanie certifikačných pravidiel je predmetom pravidelnej kontroly v certifikovaných obchodoch."

Čo znamená certifikácia internetového obchodu?

Ide o prísne hodnotenie internetového obchodu, ktoré sa v prípade úspešného splnenia podmienok potvrdzuje vydaním certifikátu SAEC – bezpečný nákup. Tento certifikát je pre zákazníkov internetových obchodov, ktoré ho držia, zárukou a zároveň záviazaním e-shopu, že spĺňa základné pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu stanovené certifikačnými pravidlami.

E-shop s certifikáciou SAEC - bezpečný nákup, ku ktorým patrí aj ja-a-matrac.sk Vám vždy poskytne:

  • Úplné a pravdivé informácie o prevádzkovateľovi internetového obchodu (IČO, sídlo obchodníka, kontakt)
  • Úplné a pravdivé informácie o procese objednávania, dodacích podmienkach a spôsobe vybavenia objednávky
  • Úplné a pravdivé informácie o tovare, službách a ich cenách, včítane všetkých poplatkov
  • Spôsob a podmienky uplatnenia reklamácie tovaru a služieb
  • Spôsob ďalšej komunikácie so zákazníkom

SAEC_JA-A-MATRAC-SK